Rozmiar czcionki:
Biuletyn Informacji PublicznejMiejskie Centrum Kultury w Boguchwale

Zapytania ofertowe

Baseny kąpielowe 2016 – gastronomia – wyniki konkursu ofert

23.05.2016 r.

Wyniki konkursu ofert na prowadzenie gastronomii na terenie kompleksu basenów odkrytych w Boguchwale w sezonie 2016.

Przedmiot konkursu: Najem terenu przeznaczonego na usługi gastronomiczne znajdującego się w przy Kompleksie Basenów Kąpielowych w Boguchwale.

Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury od dnia 13.05.2016 roku do dnia 20.05.2016 roku. 

Kryteria wyboru oferty traktowane równorzędnie:

  1. cena za dzierżawę terenu
  2. zakres świadczonych usług
  3. złożenie oferty w terminie przewidzianym w konkursie
  4. złożenie kompletu wymaganych dokumentów wraz z ofertą
  5. doświadczenie w zakresie prowadzenia gastronomii, w tym na terenie basenów kąpielowych

Wyniki: Po zapoznaniu ze złożonymi ofertami w konkursie ofert na "Małą Gastronomię" na terenie Basenów Kąpielowych w Boguchwale, ogłoszonym w dniu 13.05.2015 roku, wybrano ofertę firmy BBQ Catering Anna Jurzysta (ul. Kwiatowa 23, 36-040 Boguchwała).

Uzasadnienie: Firma spełnia wszystkie wymagania formalna, złożyła w terminie komplet dokumentów wskazanych w konkursie. Firma zaoferowała najwyższą cenę za dzierżawę terenu pod realizację przedmiotu konkursu, atrakcyjny zakres świadczonych usług zgodny z przedmiotem konkursu, a także posiada doświadczenie w prowadzeniu gastronomii na terenie basenów odkrytych co stanowi dodatkowy atut. 

Postępowanie przeprowadziła Danuta Husar, przy otwarciu ofert obecna była: Ilona Dusza-Kowalska oraz Ewelina Jurasz - Dyrektor.

Copyright © Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale

Realizacja: System BIP - Zdzislowicz.pl - Strony WWW